Välkommen till Attunda Sot och Vent AB

Vi var tidigare en del av Åke Huss AB, så du möter samma eldsjälar, men i nya kläder. Ren luft inomhus och säkra eldstäder är viktigt för din hälsa och trygghet. I snart 30 år har vi på Attunda Sot och Vent haft den helhetssynen som fokus för vårt arbete. För att skapa bästa möjliga inomhusmiljö för dig, är även komfort och uppvärmnings-
kostnader mycket betydelsefulla element. En säker eldstad blir en behaglig eldstad. Och med rätt ventilation spar du pengar eftersom energiförbrukningen i byggnaden sänks.
Varmt välkommen att prata ventilation och ovk med oss på Attunda Sot och Vent! Du kan med fördel vända dig till oss även när det gäller sotning, besiktning och brandskyddskontroll!

Hur fräsch är
inneluften

När rensade du
köksfläkten?