Vad betyder SSR-godkänd besiktning?

Du som har valt ett besiktningspaket enligt SSR GODKÄND® kan sova gott om natten. Trygghet handlar inte bara om brandsäkerheten, men också om ekonomi och komfort. Våra besiktningar ger säkerhet såväl som komfort och skyddar dig mot oförutsedda utgifter.SSR GODKÄND BESIKTNING® är ett koncept framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
– SSR GODKÄND BESIKTNING®

Denna bransch- och arbetsgivarorganisation organiserar 98 % av branschen. Konceptet bygger på en noggrant dokumenterad och utvärderad metodik. Du kan följa resultat och grunder för besiktning via de protokoll du erhåller efter genomförd besiktning. Endast de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder SSR:s kvalitetssäkrade system får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING® för sina tjänster. Lär dig mer om SSR GODKÄND BESIKTNING® hos Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Supersotaren Emilie