Brandskyddskontroll Stockholm

 1. Lite om brandskyddskontroll
 2. Priser
 3. Dessa objekt omfattas
 4. Storkök & restauranger
 5. Brandskyddskontrollen – vad tittar vi på?
 6. Kontrollen – hur ofta görs den?
 7. Vanliga frågor och svar

Lite om brandskyddskontroll

Den främsta anledningen att brandskyddskontroll utförs är för att förhindra bränder och begränsa skadan vid en eventuell brand. Den aktuella anläggningen kontrolleras för att upptäcka brandfarliga fel när den används.

Enligt lagen om skydd mot olycka ska det utöver sotning även ske brandskyddskontroll av samma enhet. Dessa utförs med olika frekvens. Till skillnad från sotning kan inte brandskyddskontrollen utföras annat än av kommunen eller av kommunen utsedd sotare. Här hos Attunda Sot & Vent har vi tänkt på dig som beställare och fastighetsägare först. Vi utför en brandskyddskontroll samtidigt som vi utför sotning och rengöring av er anläggning.

Vi utför sotning för flera kommuner i Stockholm

Som en av Storstockholms större sotare, med lång erfarenhet inom sotning och ventilation har följande kommuner valt att upphandla vår kunskap och personal:

 •      Sollentuna
 •      Kungsängen
 •      Upplands-Bro
 •      Väsby
 •      Sigtuna
 •      Järfälla

Förutom våra kommunala uppdrag utför vi en hel rad tjänster rörande besiktning av förbränningsenheter, sotning och ventilation för företag och föreningar såväl som för privatpersoner – exempelvis villaägare.

Vill du veta mer om priser, ansvar eller vad som är vad, kan du navigera knapparna ovan eller kontakta oss via kontaktformuläret. Du kan alltid ringa oss direkt.