Attunda utför brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll – vad är det?

Den främsta anledningen att brandskyddskontroll utförs är för att förhindra bränder och begränsa skadan vid en eventuell brand. Den aktuella anläggningen kontrolleras för att upptäcka brandfarliga fel när den används. Läs mer om vad som ingår i en brandskyddskontroll här.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska det utöver sotning även ske brandskyddskontroll av samma enhet. Dessa utförs med olika frekvens. Till skillnad från sotning kan inte brandskyddskontrollen utföras annat än av kommunen eller av kommunen utsedd sotare. Här hos Attunda Sot & Vent har vi tänkt på dig som beställare och fastighetsägare först. Vi utför en brandskyddskontroll samtidigt som vi utför sotning och rengöring av er anläggning. Undantaget är dock Norrtälje kommun där Räddningstjänsten utför brandskyddskontrollen.

På våra sidor ”Tips och råd” hittar du mer information vilka kontrollfrister som gäller vid brandskyddskontroll för din anläggning.

Brandskyddskontroll Stockholm med omnejd

Som en av Storstockholms större sotare, med lång erfarenhet inom sotning och ventilation har följande kommuner valt att upphandla vår kunskap och personal:

  •      Sollentuna
  •      Upplands-Bro
  •      Upplands Väsby
  •      Sigtuna
  •      Järfälla

Förutom våra kommunala uppdrag utför vi en hel rad tjänster rörande besiktning av förbränningsenheter, sotning och ventilation för företag och föreningar såväl som för privatpersoner – exempelvis villaägare.

Vi erbjuder också brandskyddskontroll för storkök och restauranger.

Brandskyddskontroll kostnad

Vill du veta vad brandskyddskontroll kostar? I så fall ska du besöka din kommuns hemsida. Det är nämligen varje enskild kommun som bestämmer dessa priser. Så priset för brandskyddskontroll är lika för alla i kommunen.

Vill du veta mer om priser, ansvar eller vill ha svar på vanliga frågor om brandskyddskontroll, kan du navigera runt webbplatsen eller kontakta oss via kontaktformuläret. Du kan också ringa oss direkt.

Supersotaren Emilie