Brandskyddskontroll hur ofta?

Olika typer av anläggningar har olika kontrollfrister när det gäller brandskyddskontroll. Här följer en liten lathund på frister för olika anläggningar. Kontakta gärna oss om du undrar vilken utav dessa som din anläggning faller under.

Storkök och restaurang:

Generell riktlinje = kontrollfrist 2 år

Ugnar/köksspisar:

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.

Eldning med andra bränslen än ovan = kontrollfrist 6 år.

Eldning för enskilt hushålls behov i mindre omfattning (mindre än 500 kg ved/år) = kontrollfrist 6 år.

Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

Lokaleldstäder:

Eldning med fasta bränslen = kontrollfrist 3 år.

Eldning med uteslutande gas = kontrollfrist 6 år.

Eldning för enskilt hushållsbehov i mindre omfattning (mindre än 500 kg ved/år) = kontrollfrist 6 år.

Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

Värmepannor:

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år. Vid eldning med annat bränsle = kontrollfrist 6 år.