Brandskyddskontroll hur ofta?

Olika typer av anläggningar har olika kontrollfrister när det gäller brandskyddskontroll. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som fastställer vilka objekt som är föremål för sotning och brandskyddskontroll. MSB utgår i sin tur från reglerna i ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Under vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om brandskyddskontroll – och hur ofta det ska utföras. Här hittar du också information om vad du bör tänka på inför sotarens besök – samt en hel del annan nyttig information om ditt brandskydd och din inomhusmiljö.

Läs mer om frister för brandskyddskontroll här

Supersotaren Emilie