1. Brandskyddskontroll
 2. Sotning
 3. Installera eldstad
 4. Taksäkerhet

Brandskyddskontroll

Får kommunen tillåta att en fastighetsägare själv utför brandskyddskontrollen?

Nej, brandskyddskontrollen ska alltid utföras via kommunen och den som är utsedd av kommunen att sköta detta.

Hur ofta bör en brandskyddskontroll utföras?

Värmepannor:

 1. Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.
 2. Vid eldning med annat bränsle = kontrollfrist 6 år.

Köksspisar/ugnar:

 1. Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.
 2. Eldning med andra bränslen än ovan = kontrollfrist 6 år.
 3. Eldning för enskilt hushålls behov i mindre omfattning (mindre än 500 kg ved/år) = kontrollfrist 6 år.
 4. Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

Lokaleldstäder:

 1. Eldning med fasta bränslen = kontrollfrist 3 år.
 2. Eldning för enskilt hushålls behov i mindre omfattning ( mindre än 500 kg ved/år ) = kontrollfrist 6 år.
 3. Eldning med uteslutande gas= kontrollfrist 6 år.
 4. Belägen i fritidshus= kontrollfrist 6 år.

Vad innebär en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och att dess egenskaper huvudsakligen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Vad är det för skillnad mellan sotning och brandskyddskontroll?

Vid sotning är skorstensfejaren endast juridiskt bunden att kontrollera eldstaden och skorstenen. Vid en brandskyddskontroll är sotaren däremot ansvarig att kontrollera hela värmeanläggningen, skorstensstocken, taket och takskyddsanordningarna. Dessutom måste den som utför brandskyddskontrollen vara utsedd av kommunen och ha en särskild vidareutbildning.