OVK besiktning Stockholm

För att säkerställa ett godkänt inomhusklimat behöver fastighetsägare göra obligatoriska kontroller av ventilationen. Detta kallas kort för OVK.

Vi på Attunda Sot och Vent kan tillhandahålla certifierade kontrollanter för OVK kontroll i Danderyd, Täby, Vallentuna, Åkersberga och andra områden i och runt Stockholm.

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Den primära anledningen till att man utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att vi ska kunna vara försäkrade på att ett tjänligt inomhusklimat uppehålls. Mer om vad som ingår i en OVK-besiktning hittar du här.

Med regelbunden frekvens ska kontroll av ventilationssystem utföras på byggnader berörs av lagen. Detta krav på OVK har funnits sedan tidigt nittiotal och innebär i praktiken att det hos byggnadsnämnden ska finnas regelbundet uppdaterade protokoll för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant och innehåller anmärkningar på rådande riktlinjer samt rekommendationer och tips rörande energiförbrukning. OVK ska utföras olika ofta beroende på lokaler – se mer information om vad som gäller för din lokal här.

Ansvaret för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs ligger alltid hos ägaren till fastigheten och inte på kommunen eller byggnadsnämnden – samt att den utvalde kontrollanten innehar ett godkänt certifikat för OVK.

OVK Norrtälje – vi hjälper er med OVK i Norrtälje

Sedan våren 2022 erbjuder vi tjänster för OVK i Norrtälje (Obligatorisk Ventilationskontroll) , efter att ha gått ihop med Norrteljesotarna AB. Låt oss hjälpa er till en behagligare inomhusmiljö genom att låta oss komma och kontrollera er ventilation. Vi hjälper er med OVK i Norrtälje!

Supersotaren Emilie