OVK besiktning stockholm

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Den primära anledningen till att man utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att vi ska kunna vara försäkrade på att ett tjänligt inomhusklimat uppehålls.

Med regelbunden frekvens ska kontroll av ventilationssystem utföras på byggnader berörs av lagen. Detta krav på OVK har funnits sedan tidigt nittiotal och innebär i praktiken att det hos byggnadsnämnden ska finnas regelbundet uppdaterade protokoll för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant och innehåller anmärkningar på rådande riktlinjer samt rekommendationer och tips rörande energiförbrukning.

Ansvaret för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs ligger alltid hos ägaren till fastigheten och inte på kommunen eller byggnadsnämnden – samt att den utvalde kontrollanten innehar ett godkänt certifikat för OVK.