OVK besiktning stockholm

  1. OVK Besiktning
  2. Besiktningsfrekvens
  3. Vad innefattas av OVK?
  4. Vem har ansvar för vilken del?
  5. Injustering av ventilation – viktig information

OVK Besiktning

Den primära anledningen till att man utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att vi ska kunna vara försäkrade på att ett tjänligt inomhusklimat uppehålls.

Med regelbuden frekvens ska kontroll av ventilationssystem utföras på byggnader berörs av lagen. Detta krav på OVK har funnits sedan tidigt nittotal och innebär i praktiken att det hos byggnadsnämnden ska finnas regelbundet uppdaterade protokoll för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant och innehåller anmärkningar på rådande riktlinjer samt rekommendationer och tips rörande energiförbrukning.

Ansvaret för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs ligger alltid hos ägaren till fastigheten och inte på kommunen eller byggnadsnämnden – samt att den utvalde kontrollanten innehar ett godkänt certifikat för OVK.