OVK hur ofta?

Hur ofta bör man utföra en obligatorisk ventilationskontroll för olika system? Här har vi radat upp vad som gäller för olika slags byggnader och lokaler. Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.

OVK för olika byggnader

Oavsett typ av ventilationssystem: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande: FT-, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande: S-, F-, FX-ventilation 6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning.

Attunda Sot och Vent AB – hjälper dig vid nästa OVK

Oavsett vilket ventilationssystem eller byggnad du har så har vi erfarenheten och kunskapen som krävs för att utföra en grundlig och väl utförd OVK. Vi kan genomföra OVK-besiktningar i områden i och runt Stockholm som exempelvis Vallentuna, Danderyd, Täby och Åkersberga. Hör gärna av dig via telefon, mejl eller fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig vidare!

Supersotaren Emilie