Injustering ventilation

Kontroll av injustering

En injustering ska alltid genomföras i samband med en ombyggnation eller installation av ventilationssystem. Efter det kontrolleras injustering och luftflöden regelbundet i samband med OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. När ventilationssystemet är väl injusterat minskar det risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- eller eventuella radonproblem. Korrekt utfört är det också en viktig komponent för en effektiv energianvändning i byggnaden.

Problem härledda till dålig ventilationsinjustering

För lågt luftflöde

Ett för lågt frånluftsflöde kan skapa olika typer av problem och följdproblem. Det kan till exempel innebära övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka mögel- och fuktproblem och det påverkar även inomhusklimatet på flera sätt. Ett lågt flöde leder ofta till att flödesbalansen påverkas. Om ventilationssystemet har mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning så påverkas återvinningen negativt om luftflödena inte är balanserade. Ett lågt frånluftsflöde leder till en lägre temperatur på tilluften. Det kompenseras ofta av att inomhustemperaturen måste höjas, till exempel med dyr köpt energi.

För högt luftflöde

Ett för högt luftflöde kan vara en riktig energibov. Om vissa rum inte har tillräckligt med luft uppstår en risk att det övergripande luftflödet måste höjas eller att det redan är för högt. Detta för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går åt extra energi för att värma denna luft och fläktarna måste jobba hårdare för att driva runt den, vilket stjäl ännu mer energi. Du riskerar också att skapa ett övertryck i byggnaden genom att ha för höga luftflöden. I sin tur ökar det risken för fukt- och mögelproblem.

För hög temperatur

Felaktigt injusterade luftflöden kan ge flera sidoeffekter – till exempel för hög temperatur. Det kan bero på att någon höjer temperaturen i enskilda rum eftersom det upplevs vara kallt eller att temperaturen i inluften höjs. När mer värme tillförs, på ett eller annat vis, så ökar energiförbrukningen och det blir i längden ett dyrt problem.

Onödiga tryckfall

Enkelt förklarat så går injustering av ventilationssystem ut på att det don (alltså den anordning för till- eller bortförsel av luft) som befinner sig längst bort från fläkten ska ha så lite tryckfall som möjligt. Om det här är fel inställt, till exempel med onödigt hög inställning, så måste fläkten jobba extra hårt för att luften ska tryckas hela vägen fram. Det gör i sin tur att det går åt mer el för att driva fläktar – en kostsam energibov.

Supersotaren Emilie