Vad innefattar OVK?

Första tillfället en kontroll sker tittar man på att rådande föreskrifter och krav åtföljs och uppehålls av ventilationssystemet i fråga. Vid alla besiktningar och därmed även den första kommer kontrollanten att försäkra om att ventilationssystemet fungerar på det sett som man har avsett samt att instruktioner för skötsel finns lättillgängligt nära anläggningen. Man kontrollerar så att ventilationssystemet inte innehåller eller på något sätt sprider föroreningar i byggnaden.

Vid fortsatta inspektioner kontrolleras att ovanstående punkter åtföljs och att ventilationssystemets egenskaper fortsatt håller föreskriven standard från när det togs i bruk. Funktionskontrollanten kommer även med råd om energieffektivitet för ventilationssystemet som ägaren kan välja att agera genomföra.