Detaljbild på sotningsverktyg

Sotning Stockholm

När en sotning utförts reduceras brandrisken då brandfarlig beläggning avlägsnas. Detta begränsar skadeverkningarna vid en eventuell olycka. Det här är något som gör sotning till en viktig och samhällsnyttig verksamhet – då många bränder idag kan härledas till skorstenar och andra typer av eldstäder. Vi hjälper er med sotning i Stockholm!

Sotning och brandskyddskontroll

Sotaren har tidigare utfört sina besiktningar vid ett och samma tillfälle som själva sotningen – med undantag för anläggningar som drivs av gas, då dessa saknar behov av sotning/rengöring. Idag utförs sotning och brandskyddskontroller med olika tidsintervall – enligt en uppdaterad lagbestämmelse. Då behoven av de två olika tjänsterna skiljer sig, blir resultatet av de nya tidsintervallerna fler besök än nödvändigt. Attunda Sot & Vent vill göra det smidigare och billigare för hyresgäster och fastighetsägare – så därför bokar vi in både brandskyddskontroll och sotning på samma gång.

Regler för sotning

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari -04, stipulerar att sotning och brandskyddskontroll efter godkännande av kommunen, ska utföras av en behörig sotare. Det här gäller med vissa undantag, då fastighetsägaren själv utför sotningen/rengöringen. Eftersom kommunen enligt lagen nu är ansvarig för att brandskyddskontroll utförs, är också de ansvariga att utse sotare som ska utföra sotning och kontroll av fastigheter i kommunen. När det kommer till Sigtuna, Upplands Väsby, Kungsängen, Sollentuna, Upplands Bro och Järfälla har kommunen valt Attunda Sot & Vent för utförandet av arbetet. Vi har lång erfarenhet inom sotning, besiktningar och ventilation sedan 1989 – under samma tak som Åke Huss AB. Idag jobbar vi med samma erfarenhet inom ovanstående kommuner, men utför även andra tjänster till privatpersoner, föreningar och företag i hela Stockholm.

Sotare Norrtälje – vi hjälper er med sotning i Norrtälje

Sedan våren 2022 erbjuder vi tjänster för sotning av skorsten och eldstad i Norrtälje. Låt oss hjälpa er till en tryggare, säkrare och behagligare inomhusmiljö genom att låta oss komma och sota er eldstad eller skorsten, eftersom många bränder uppstår just här. Vi är din sotare i Norrtälje!

Lär dig mer om sotning

Läs mer om hur ofta sotning bör ske, vad sotning kostar och sotning i restaurang och storkök. Hittar du inte svar på dina funderingar? Se om du hittar svar bland våra vanliga frågor och svar om sotning.

Supersotaren Emilie