Sotning hur ofta?

Varje typ av bränsle och vissa kök har sitt specifika tidsintervall då en sotning bör göras – en så kallad sotningsfrist. Här listar vi de olika sotningsfristerna beroende på bränsletyp.

Sotningsfrist beroende på bränsletyp

Fast bränsle – värmepanna som eldar med fast bränsle så som flis, pellets och spannmål och är den huvudsakliga värmekällan – bör sotas 2 gånger per år.

Kakelugn, eldstad och olika kaminer som är huvudkälla till värme för hus eller rum – sotningsfrist 1 gång per år.

För sekundära värmekällor eller källor som inte används ofta – 1 gång vart tredje år.

Gas – eldstäder anslutna till gaskanal – 1 gång vart fjärde år.

Olja – För värmepannor med en märkeffekt som överstiger 60 kW –  så som större värmeanläggningar – 2 gånger per år.

Och för pannor med märkeffekt som understiger samma effekt så som småhus – 1 gång per år.

I de fall där hela eldningsapparaten, pannan och ledningar har en konstruktion som är speciellt utförd för varaktig effektiv förbränning – sotningsfrist 1 gång vartannat år.

Restauranger/Kök – bör sotas 3 gånger per år.

Kök för uppvärmning – 1 gång per år.