Sotning kostnad

Vad kostar sotning egentligen?

Det är din kommun som sätter priserna för de tjänster som gäller enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor. I Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro tillämpar kommunerna samma sotningstaxa. I Norrtälje kommun gäller en annan taxa.

Taxa för sotning (Sollentuna m.fl.)

För utförande av föreskrivet rengöringsarbete samt brandskyddskontroll eller annat sådant arbete enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter uttas ersättning enligt denna taxa. Mervärdeskatt tillkommer enligt mervärdeskattelagen.

Enfamiljshus – sotning/rengöringKronor
Sotningsavgift per objekt449,07
Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad146,28
Övriga fastigheter – sotning/rengöringKronor
Sotningsavgift per mantimme438,83

Angivna avgifter uppräknas enligt årligt sotningsindex i samband med att detta presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Om fastighetsägaren önskar sotning/rengöring och brandskyddskontroll på annan tid än vardagar 07.00-16.00 betalas dubbel avgift.

Du kan läsa mer om sotningstaxan på respektive kommuns hemsida, eller använda snabblänkarna som finns längst ned på vår sida ”Hur ofta kommer sotaren”. Läs mer här.

Supersotaren Emilie