Tre medarbetare från Attunda Sot och Vent AB poserar leendes tillsammans
Sotning och brandskydd

Vad säger lagen?

Sotarens och brandskyddskontrollantens arbete utgår i huvudsak ifrån Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som infördes 2004. Regelverket har i sin tur koppling till bland annat Plan- och bygglagen, som t ex fastställer vad som gäller när du ska bygga om eldstaden eller installera en ny. Du behöver då anmäla detta till byggnadsnämnden i kommunen. Du får inte elda innan du fått ditt slutbesked från byggnadsnämnden.

Andra förändringar som kan påverka sotnings- eller kontrollfristerna ska anmälas till skorstensfejarmästaren. Byte av bränsleslag eller förändrade eldningsförhållanden är sådana exempel. Läs mer om lagkrav på eldstaden under avsnittet “Installera och underhålla” här.

MSB:s författningssamling 2014:6 (som du kan läsa som pdf här) utgår ifrån rengöring/sotning och brandskyddskontroll. Här fastställs vilka kunskapskrav som ska finnas på den som sotar eller kontrollerar, och vilka frister eller intervaller som ska gälla. I författningssamlingen finns också råd och riktlinjer – t.ex. vad som gäller fastighetsägaren själv.

Glöm inte spisfläkten!
Att sotning och brandskyddskontroll är reglerat i lag – och åtföljt av systematiserade besök av utsett sotningsföretag – tar dock inte bort ansvaret från fastighetsägaren. Fortfarande vilar en hel del på husets ägare, t.ex. vad som gäller fastighetens imkanaler. Med de lagändringar som infördes i slutet av 1990-talet togs den tidigare sotningspliktiga köksfläkten och dess kanalsystem bort från sotarens arbetsuppgifter. Det innebär att du som fastighetsägare själv måste hålla koll på att spisfläkt och tillhörande system är rengjorda, så att inte fett och brandfarliga beläggningar kan skapa brand och eldspridning.

Ditt ansvar som fastighetsägare
Alla fastighetsägare har ett eget ansvar att sköta sin eldstad. Den ska underhållas så att det inte uppstår risk för brandspridning. Aska och sot ska förvaras på obrännbart underlag i exempelvis plåtkärl, med ett tätt lock.
Det finns också riktlinjer för hur man bör elda – vad som eldas och hur mycket. Mer om säker eldning kan du läsa under vårt avsnitt Elda rätt, som du hittar här.

Tänk på taksäkerheten!
En annan viktig del är de regelverk som berör fastighetsägarens ansvar för sotare, hantverkare och andra berörda som kan tänkas behöva tillträde till fastigheten. Här finns t ex krav på anordningar intill och på taket, för att förebygga fallolyckor med mera. Om sotaren eller brandskyddskontrollanten av arbetsmiljöskäl inte kan gå upp på taket, så medför det att arbetet inte kan slutföras. För att undvika ombesök, med tillhörande kostnad, kan du gärna på förhand kontrollera några av de viktiga punkterna kring taksäkerhet. Mer om vad du bör tänka på inför sotning och brandskyddskontroll hittar du på sidan Förberedelser inför sotarens besök.

Läs även:

Supersotaren Emilie