REGELBUNDEN VENTILATIONSRENGÖRING OCH KONTROLL

Ventilation Stockholm

Ventilation som fungerar väl är viktigt. I Norden spenderar vi en stor del av vår tid inomhus. Eftersom vi spenderar så mycket tid där är inomhusklimatet extremt viktigt för både välbefinnande och hälsa. En väl fungerande ventilation är A och O för en trivsam inomhusmiljö. Vi på Attunda Sot & Vent kan snabbt hjälpa till vid problem, kontroll och åtgärder inom ventilation i Vallentuna, Danderyd, Åkersberga, Täby och andra platser i och runt Stockholm. En ventilation som inte fungerar optimalt kan orsaka en för hög luftfuktighet som ger en perfekt grogrund för mögel och bakterier. Det uppstår också många typer av föroreningar i vår vardag. Vanliga och vardagliga orsaker är matlagning, dammsugning, dusch eller tvätt. Detta påverkar inte bara människor, utan även våra husdjur och själva byggnaden. Förutom att bra ventilation gör att vi helt enkelt sover bättre på natten och presterar bättre på dagen så skyddar det också huset från till exempel fuktskador.

Regelbunden ventilationsrengöring och kontroll

En återkommande ventilationsrengöring tillsammans med en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ser till att du har bästa förutsättningar för ett bra klimat inomhus. Brister i underhållet leder till en stadig försämring av luftväxlingen som i sin tur kan skapa ett ohälsosamt klimat. På tal om klimat så ger rena kanaler och optimerad ventilationsanläggning en mer jämn energiförbrukning som inte bara håller elräkningen nere utan spar också på miljön. Att hålla ventilationssystemet i bra skick ger fördelar på många plan.

Ventilation Norrtälje – vi hjälper er med ventilation i Norrtälje

Under våren 2022 gick vi ihop med Norrteljesotarna AB, för att kunna leverera tjänster inom ventilation i Norrtälje. Låt oss komma och se över ventilationen i er bostadsrättsförening eller villa, för att på så sätt kunna skapa en så skön inomhusmiljö som möjligt! Vi hjälper er med ventilation i Norrtälje!

Supersotaren Emilie