Ventilationsrengöring Stockholm 

Ventilationsrengöring hur ofta?

Luften inomhus bör ersättas med ny, frisk uteluft minst en gång varannan timme. Så lyder rekommendationerna. Det här säkerställer du genom att se till att ventilationssystemet är både underhållet och rengjort. Som lekman är det dock inte alltid lätt att veta precis hur ofta ventilationssystemet behöver rengöras.

I äldre fastigheter som har självdrag och otätheter sköter sig ventilationen ganska bra själv. Generellt sett gäller det byggnader uppförda innan 1970. Därefter började man bygga villor och hus tätare för att spara energi. Från 1980 och framåt så har hus ofta ett system av kanaler och fläktar som styr intag och utsug av luft. Även om de här systemen sällan är synliga inomhus är det viktigt att underhålla dem så att de fungerar så som det var tänkt när anläggningen först togs i bruk.


Ventilationsrengöring regelbundet

Fyra till fem år – sedan är det dags för kontroll och rengöring. Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten så bör det, generellt sett, inte gå mer än fyra till fem år mellan rengöringar och kontroller. Över tid täpps filter och kanaler igen, vilket betyder att de behöver ett återkommande underhåll. Exakt hur ofta det behöver rengöras varierar lite mellan olika ventilationssystem (benämns även F, FT, FX, FTX ventilation). I beräkningen är det också viktigt att se till hur systemet är dimensionerat.

Föreskrifter från myndigheter

Om det inte gäller nyinstallation så finns det inte krav på ventilationskontroll i villor och småhus. Skolor, vårdlokaler och andra offentliga lokaler ska däremot, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader, ha en regelbunden OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Den här kontrollen som genomförs enligt särskilda intervaller har en särskild kravspecifikation och det behövs behörig personal för att utföra sådan.

Ventilationslösningar för alla fastigheter

Stort som litet hus så har vi koll på vad som gäller för din fastighet. Attunda Sot och Vent AB har behörig personal med stort kunnande. Vi bistår gärna med råd och kostnadsförslag för hur ditt ventilationssystem kan optimeras för bästa miljö, komfort och ekonomi. Vi finns tillgängliga för uppdrag inom ventilation, OVK och ventilationsrengöring i Vallentuna, Åkersberga, Danderyd, Täby och andra områden i och runt Stockholm.

Supersotaren Emilie