Ventilation – restaurang & storkök

Ventilationsrengöring & imkanal – ventilation i restaurang och storkök

Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till stora bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.
Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att sotaren spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 3 KAP 4 §

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbrännings-anordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför – eller låter annan utföra – sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske, från brandskyddssynpunkt, på betryggande sätt.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras – enligt första stycket i lagen – även kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar utifrån brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och där tillhörande avgaskanaler.
STORKÖK/RESTAURANGER = 3 gånger /år (För Norrtälje kommun gäller 2 ggr/år)
UPPVÄRMNINGSKÖK = 1 gång / år

Förordningen om skydd mot olyckor

En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilt fall.

Vi kan ventilationsrengöring för storkök och restaurang

Driver du restaurang eller storkök i Danderyd, Vallentuna, Åkersberga, Täby eller annan del av Stockholm och behöver utföra en ventilationsrengöring? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på Attunda Sot och Vent. Kontakta oss via kontaktformuläret intill, så hör vi av oss till dig!

Supersotaren Emilie